API do formularza rekrutacyjnego umożliwia stworzenie własnego formularza rekrutacyjnego i wysyłanie danych do systemu HRappka. 

Pobieranie danych: https://hrappka.pl/api/recruitment/get/222?questionnaire=1 (222 w linku to id oferty. W miejsce 222 należy wstawić id oferty (rec_id)).

W powyższym linku znajdują się wszystkie dane do oferty, w tym zmienną questionnaire, która odpowiada za ankietę rekrutacyjną. Ważne zmienne to m.in items, cqi_type, cqi_value które powinno posiadać każde pole formularza. 

API do przesłania ankiety do systemu HRappka znajduje się tutaj: https://hrappka.docs.apiary.io

Aby było możliwe wysłanie wypełnionej ankiety rekrutacyjnej do systemu HRappka należy mieć dane dostępowe do systemu. W tym celu zalecamy stworzenie w systemie oddzielnego użytkownika. Jego dane dostępowe, tj. email i hasło należy przekazać do systemu HRappka w celu autoryzacji. Resztę należy stworzyć korzystając z dostępnej w dokumentacji zakładki employees / edit (https://hrappka.docs.apiary.io/#reference/0/employees/add/edit). 

rec_id to id oferty do której chcemy stworzyć aplikację i jest wymagane. Dane w questionnaireAnswers - id - to numer pytania, value - odpowiedź. Zmiennej external_id możecie użyć, jeżeli chcecie Państwo zapisywać ankiety również u siebie w systemie. Jeżeli ktoś już aplikował to należy przekazać internal_id aby nie powielać pracownika w systemie. 


Zgody RODO:

Treści zgód znajdują się w sekcji: "statements". "cad_require_on_recruitment" - Wymagalność zgody

Screenshot 2018-12-17 12.45.03.png


Żeby zapisać zgody trzeba wysłać ich ID razem z danymi pracownika:

 "cad_ids": [3]

Screenshot 2018-12-17 12.47.03.png


Dla przykładu:

1. Tak wygląda przykładowa ankieta: 

Screenshot 2018-12-06 12.52.18.png


Tak oczekuje na dane: Select (Radio):


{

"id": "438",

"value": "c" - Gdzie "c" - label

},


Select multiple (Checkboxes)

{

"id": "439",

"value": [

"a", - Gdzie "a" - label

"c" - Gdzie "c" - label

]

},


Table: 

    {

    "id": "441",

    "value": [

    {

    "a": "lorem",  - Gdzie "c" - label, "lorem" - Wartość

    "b": "90",

    "c": "2019-04-15",

    "d": "c"

    }

]

    },


Tak wygląda podgląd ankiety na aplikacji


Screenshot 2018-12-06 13.00.33.pngPrzesyłanie do HRappki plików w ankiecie:

image.png


W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu.