Objaśnienie
Status w systemie HRappka umożliwia kategoryzowanie danych. Na przykładzie pracowników można przypisać im statusy takie jak: aktywny, kandydat, niezainteresowany czy zweryfikowany negatywnie. Po ustawieniu odpowiednich statusów możemy w łatwy sposób filtrować oczekiwane grupy. 


Kroki w systemie

Aby dodać interesujące nas statusy należy kliknąć na ikonę menu w prawym górnym rogu, a następnie wybrać Ustawienia ->  Konfiguracja -> Statusy.
Po lewej mamy całą listę modułów którym możemy przypisać statusy. Aby wybrać daną kategorie należy na nią kliknąć.
Aby dodać nowy status należy nacisnąć zielony przycisk plus, znajdujący się po prawej stronie, podać nazwę statusu oraz wybrać odpowiedni kolor. Dla przykładu - statusom negatywnym można przypisywać kolor czerwony.
Przeciągając status mamy możliwość ustawienia kolejności statusów, w jakiej będą wyświetlane w systemie na listach wyboru.


Ustawienia widoczności statusów

Korzystając z ustawień widoczności "widoczne dla" możemy przyporządkować status do konkretnego użytkownika lub grupy, ograniczając tym samym pozostałym użytkownikom możliwość przydzielenia tego statusu. 
W ustawieniach widoczności "widoczne gdy" możemy również określać zależności pomiędzy statusami, np. jeżeli przy statusie 'Aktywny' na pracowniku w miejscu "widoczne gdy" ustawimy status "kandydat", wówczas status 'Aktywny' zostanie wyświetlony na liście statusów pracownika tylko w sytuacji gdy pracownik ma ustawiony status "Kandydat". 
Obie opcje pozwalają na budowanie przepływu pracy, szczególnie w firmach z większą ilością pracowników biurowych z wydzielonymi rolami (takimi jak rekrutacja, zatrudnianie, opieka). 


Ustawienie statusu kandydatury i statusu systemowego

Ustawiając wybrany status kandydatury definiujemy jaki status ma zostać przydzielony do pracownika w sytuacji wyboru statusu kandydatury. Pozwala to np. w sytuacji kiedy na pracowniku ustawimy status zweryfikowany negatywnie, wszystkie jego kandydatury mogą otrzymać status odrzucona.
Jeżeli przy statusie pracownika ustawimy status systemowy "Nieaktywny" lub "Nie zatrudniać" pracownik nie będzie otrzymywał powiadomień i nie będzie brany pod uwagę przy generowaniu przypomnień. 


Po zakończonej konfiguracji należy pamiętać o zapisaniu ustawień. Analogiczną konfigurację możemy przeprowadzić w pozostałych modułach aplikacji.Aby rozjaśnić Państwu kwestie związane z dodawaniem statusów, zachęcamy do obejrzenia filmu instruktażowego: